Hrvatska knjižnica za slijepe

sivi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnici

 

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o korištenju knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja

Pravilnik o provedbi javne nabave