Hrvatska knjižnica za slijepe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akti knjižnice

 

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe

Zakon o knjižnicama:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_10_105_1616.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267833.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_69_1665.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_69_1665.html

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama:http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_141_3004.html

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koji se financiraju iz državnog proračuna

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_70_1333.html

Statut

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Pravilnici

Strateški plan 2016. - 2018.

Programi rada

Financijski planovi

Izvješća o radu i financijska izvješća

Odluka o "Priznanju Antun Lastrić"