Hrvatska knjižnica za slijepe

sivi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti javne nabave

 

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 17.ožujka 2011. godine ( KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-3 )
o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi.
Zakon o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 172/2003 i  144/2010)

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnog nabavi ("Narodne novine", broj 90/11) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatska knjižnica za slijepe kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

 

 

 

PLAN NABAVE ZA 2019.

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2018.

PLAN NABAVE ZA 2018.

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017.

PLAN NABAVE ZA 2017.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016.

PLAN NABAVE ZA 2016.

PLAN NABAVE ZA 2016. od (1.1.-31.03.)

2.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.

1.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.

PLAN NABAVE ZA 2015.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA 2011.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA 2010.