Hrvatska knjižnica za slijepe

sivi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristup informacijama


Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Hrvatske knjižnice za slijepe

Osoba za kontakt- službenica za informiranje

Tamara Drenovac
Tel/FAX  01 6444 047/040
E-mail:   tamara.drenovac@hkzasl.hr

Način predavanja zahtjeva:
-  pisanim putem na adresu :
Hrvatska knjižnica za slijepe
Službenica za informiranje
Šenoina 34
10000 Zagreb
-   elektroničkom poštom na adresu:
tamara.drenovac@hkzasl.hr
-   telefonom ili telefaksom na brojeve: 01/6444 047


Ovdje možete preuzeti:

Odluku o ustrojavanju kataloga informacija

Odluku o imenovanju službenika/ce za informiranje

Katalog informacija

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.