Hrvatska knjižnica za slijepe

sivi logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za korisnike

 

Tko sve može biti korisnik Knjižnice
Uslugama Knjižnice mogu se koristiti slijepe osobe u zemlji i inozemstvu kao i svi oni koji imaju teškoća u čitanju standardnog tiska zbog oštećenja vida ili iz nekog drugog razloga (teško pokretne, nepokretne osobe, osobe koje imaju disleksiju, disgrafiju i sl.).
Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom. Za upis u Knjižnicu naplaćuje se članarina. Članarina vrijedi 12 mjeseci od dana upisa. Članarine su oslobođeni učenici i studenti. Istekom roka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Kod obnove upisa, knjižnični djelatnik provjerava točnost korisnikovih osobnih podataka.
Načini učlanjivanja
1. Preko udruge slijepih
Udruga je dužna detaljno ispuniti pristupnicu sa svim relevantnim podacima o svojem    
članu.
 2.Individualno učlanjivanje članova udruge slijepih

a) direktnim dolaskom u knjižnicu
Pri učlanjenju obavezno se  knjižničnom djelatniku predočuje dokument kojim se        
potvrđuje članstvo u udruzi slijepih te jedan od osobnih dokumenta koji sadrži sve    
relevantne podatke potrebne za upis (osobna iskaznica, učenička knjižica, studentski          
indeks)
 b) elektroničkom ili običnom poštom, odnosno faksom
Uz detaljno ispunjenu pristupnicu treba poslati  kopiju članske iskaznice udruge
slijepih elektroničkom ( jelena.lesaja@hkzasl.hr ili branka.dejanovic@hkzasl.hr ) ili običnom poštom (Hrvatska knjižnica za slijepe, Šenoina 34/1, 10000 Zagreb), odnosno faksom (01/64 44 040)
3. Učlanjivanje ostalih koji imaju teškoća sa čitanjem standardnog   tiska

a) direktnim dolaskom u knjižnicu
Pri učlanjenju obavezno se knjižničnom djelatniku  predočuje jedan od osobnih   
dokumenta koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis (osobna iskaznica,    
učenička knjižica, studentski indeks) kao i kopija liječničke dijagnoze iz koje su   
vidljive teškoće u čitanju standardnog tiska

 b) elektroničkom ili običnom poštom, odnosno faksom
Uz detaljno ispunjenu pristupnicu treba poslati elektroničkom ( jelena.lesaja@hkzasl.hr ili branka.dejanovic@hkzasl.hr ) ili običnom poštom (Hrvatska knjižnica za slijepe, Šenoina 34/1, 10000 Zagreb), odnosno faksom (01/64 44 040) kopiju jednog od osobnih dokumenata koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis (osobna iskaznica, učenička knjižica, studentski indeks) kao i kopiju liječničke dijagnoze iz koje su vidljive teškoće u čitanju standardnog tiska
Popunjenu tiskanu pristupnicu s uvjetima korištenja potpisuje član, odnosno roditelj ili staratelj ako je osoba maloljetna.
Posudba

Rok posudbe knjiga je mjesec dana, za stručnu literaturu do šest mjeseci, s tim da se može jednom produžiti na još mjesec dana, osim lektire. Produženje roka posudbe član može zatražiti osobno, telefonski (01/64 44 044/045/047) ili e-mailom ( jelena.lesaja@hkzasl.hr ili branka.dejanovic@hkzasl.hr ili tamara.drenovac@hkzasl.hr ).
Član može odjednom posuditi  3  naslova, a u ljetnom razdoblju  5 naslova.
Ukoliko se zvučne knjige šalju poštom član ih treba slati preporučeno, a prema međunarodnoj konvenciji takve su pošiljke oslobođene plaćanja poštarine.

Rezervacija knjiga

Rezervacije je moguće izvršiti direktno preko e-kataloga, telefonom na broj 01/64 44 044/045 ili mailom na adresu  jelena.lesaja@hkzasl.hr ili branka.dejanovic@hkzasl.hr

Prekoračenje roka posudbe

Član je dužan platiti zakasninu ukoliko prekorači rok posudbe, a nije pravovremeno zatražio produženje tog roka. Zakasnina se naplaćuje po jedinici građe i po danu prekoračenja roka posudbe, a prema važećem cjeniku
Knjižnica će uputiti članu pismenu opomenu nakon  prekoračenja roka posudbe dužeg od 10 dana. Član nema pravo dalje posuđivati građu dok ne ispuni svoje obveze prema Knjižnici glede vraćanja knjiga, plaćanja zakasnine i naknade štete.

Cjenik:
Iznos zakasnine je 50 lp po danu i po knjizi.
Za potpuno oštećenu ili izgubljenu knjigu na brajici naknada iznosi 50,00 Kn po svesku.
Za potpuno oštećenu ili izgubljenu knjigu na kazeti naknada iznosi 10,00 kn 
Za potpuno oštećenu ili izgubljenu knjigu na Cd-u naknada iznosi 30,00 kn 
Za potpuno oštećenu ili izgubljenu ambalažu plaća se naknada u iznosu nabavne cijene ambalaže.

Članarina

Popis knjiga

Časopisi

Pristupnica za člana

Upute za preuzimanje iz sustava Digitalna knjižnica

Kako čitati Daisy xml